Home > All news
2019/ 10/ 8

Diễn đàn giáo dục đại học Việt Nam - Italia

Ngày 7/10, Trường Đại học Văn Lang phối hợp với Uni - Italia Việt Nam tổ chức Diễn đàn giáo dục đại học Việt Nam - Italia. Đây là ho ...

Read more
2019/ 6/ 10

Học bổng Chính phủ Ý gia hạn tới ngày 12/6/2019

 Học bổng Bộ ngoại Ý tiếp tục gia hạn tới ngày 12/6/2019 ;7h tối giờ Hà Nội) do vấn đề kỹ thuật trên trang web:      ...

Read more
2019/ 5/ 30

ITALIAN GOVERNMENT SCHOLARSHIPS_IMPORTANT ANNOUNCEMENT

 The Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation informs that the deadline for the submission of applications for the Italian Government grants in the A.Y. 2019/2020 is exte ...

Read more
2019/ 5/ 28

Học bổng thạc sỹ trường Marche Polytechnic University

Trường Marche Polytechnic University dành 24 suất học bổng Thạc sỹ cho các ngành sau:   Biomedical Engineering (6 suất)  Food and Beverage Innovation a ...

Read more
2019/ 5/ 27

HỌC BỔNG TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI PERUGIA

Trường Đại học dành cho Người Nước ngoài Perugia cấp một (1) học bổng loại một tháng cho các công dân Việt Nam để theo học c&aa ...

Read more