Home >
2019/ 6/ 14

پیش ثبت نام امتحان گروه پزشکی و معماری سال تحصیلی 2019 - 2020 ایتالیا

 قابل توجه دانشجویان متقاضی تحصیل در رشته های پزشکی، دندان_پزشکی، دامپزشکی و معماری سال تحصیلی ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ & ...


2019/ 6/ 13

Comincia la Pre-iscrizione di Progetto Marco Polo e Turandot a.a.2020/2021

Il 17 giugno, comincerà la pre-iscrizione di Progetto Marco Polo e Turandot a.a.2020/2021. ...


2019/ 6/ 12

Sub-Forum on Yunnan-Italy HigherEducation Cooperation 云南-意大利高等教育合作分论坛

On the afternoon of June 11, 2019, the 2nd Yunnan-South Asia Southeast Asia Education Cooperation Forum: Yunnan-Italy Higher Education Cooperation Sub-Forum was held in Haiyuan Hall, Kunming. This sub ...


2019/ 6/ 10

Học bổng Chính phủ Ý gia hạn tới ngày 12/6/2019

 Học bổng Bộ ngoại Ý tiếp tục gia hạn tới ngày 12/6/2019 ;7h tối giờ Hà Nội) do vấn đề kỹ thuật trên trang web:      ...


2019/ 6/ 3

Pre-iscrizione Contingente Ordinario a.a.2019/2020 Iniziato 2019/2020学年国际生预注册已启动

  La Cina è pronta per la pre-iscrzione del contingente ordinario a.a.2019/2020. A Pechino la pre-iscrzione ha già iniziato dal 21 maggio, più di 200 studenti si sono gi&agr ...


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16