Địa chỉ liên lạc


Địa chỉ liên lạc

Home > Địa chỉ liên lạc

Địa chỉ liên lạc: VP. Uni Italia

Đại sứ quán Italia - 9 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam.
Tel.: +84 24 38240579 / +84 968885484  

 

Ho Chi Minh City:  indirizzo mail : hcmc@uni-italia.vn

 

Giờ mở cửa: 9.30 – 17.00 từ thứ hai đến thứ sáu
FB: Uni Italia Vietnam
Fanpage: Uni Italia Vietnam