Học bổng thạc sỹ trường Marche Polytechnic University


Home > All news > Học bổng thạc sỹ trường Marche Polytechnic University

Học bổng thạc sỹ trường Marche Polytechnic University

28 may 2019

Trường Marche Polytechnic University dành 24 suất học bổng Thạc sỹ cho các ngành sau:

 
Biomedical Engineering (6 suất) 
Food and Beverage Innovation and Management (6 suất) 
International Economics and Commerce (6 suất) 
Environmental Engineering (6 suất) 
 
Học bổng bao gồm 6000e/ năm và ở miễn phí trong ký túc xá. 
 
Deadline học bổng: 15/06/2019  
Các bạn có thể truy cập vào đường link sau để đọc kĩ thông tin chương trình học bổng: https://www.univpm.it/Entra/International/Opportunities_for_international_students 
 
Chúc các bạn may mắn!