Học bổng Chính phủ Ý gia hạn tới ngày 12/6/2019


Home > All news > Học bổng Chính phủ Ý gia hạn tới ngày 12/6/2019

Học bổng Chính phủ Ý gia hạn tới ngày 12/6/2019

10 june 2019

 Học bổng Bộ ngoại Ý tiếp tục gia hạn tới ngày 12/6/2019 ;7h tối giờ Hà Nội) do vấn đề kỹ thuật trên trang web: 

 

 

 

 

 https://studyinitaly.esteri.it.

Để biết thêm thông tin chi tiết hơn mời các bạn đọc thông tin tại đường link trện trang web của Đại sứ quán: 

https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/en/ambasciata/news/dall_ambasciata/2019/05/borse-di-studio-offerte-dal-governo_1.html