آخرین مهلت درخواست ویزای تحصیلی 2019 - 2020


Home > All news > آخرین مهلت درخواست ویزای تحصیلی 2019 - 2020

آخرین مهلت درخواست ویزای تحصیلی 2019 - 2020

25 june 2019

 اطلاعیه مهم

آخرین تاریخ درخواست ویزای تحصیلی برای سال 2019 - 2020 تاریخ 22 ماه جولای معادل 31 تیر ماه 1398 می باشد. این تاریخ قابل تمدید نبوده و با گذشت آن، تحت هیچ شرایطی دانشجو امکان ارائه ی درخواست ویزای تحصیلی برای سالجاری را نخواهد داشت

 .جهت تعیین وقت تا تاریخ یاد شده به این سایت مراجعه نمایید

.برای آگاهی از اخبار بیشتر در خصوص تحصیل در ایتالیا، از طریق اینستاگرام با ما در ارتباط باشید